Vårdorganisation

Korridor, sjukhus.Inom NU-sjukvården finns ett stort antal verksamheter. De allra flesta sysslar med direkt vårdrelaterade uppgifter. Dessa verksamheter hittar du här.

Vissa kliniker har mottagningar och avdelningar på både NÄL och Uddevalla sjukhus, andra finns enbart på det ena eller andra sjukhuset. På Strömstads-, Lysekils- och Dalslands sjukhus finns mottagningar som tillhör NÄL respektive Uddevalla sjukhus samt lokalsjukhusförvaltningen.

För att du som bor i NU-sjukvårdens område ska få bästa möjliga sjukvård nu och framtiden har vården vid de två större sjukhusen samordats. I stora drag innebär det att planerad vård finns på Uddevalla sjukhus medan den breda akutsjukvården är samlad på NÄL. 

uiqt|wBjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE