Vårdens verksamheter

Korridor, sjukhus.

Inom NU-sjukvården finns ett stort antal verksamheter, som erbjuder vård till invånarna i Västra Götalandsregionen. I menyn till vänster hittar du våra verksamheter efter hur NU-sjukvården valt att organisera dem.

Du kan också söka efter en enskild mottagning eller avdelning under Hitta vården.

uiqt|wBqvnwui{|mz5v}H%vozmoqwv5{mqvnwui{|mz5v}H%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE