Hälsofrämjande sjukhus

Stöder positiv hälsoutveckling hos patienter

Utvecklar den hälsosamma arbetsplatsen

Arbetar med förebyggande hälsoarbete i samarbete med andra aktörer i samhället

NU-sjukvården  är Hälsofrämjande sjukhus sedan våren 2009 och medlem
i Svenska Nätverket för Hälsofrämjande sjukhus (HFS).
Alla medlemmar är automatiskt anslutna till det internationella WHO-nätverket.

Aktuellt

uiqt|wBmjji5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mmjji5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&