Kvällsföreläsning för allmänheten: Hjärtsvikt hos äldre

Sidan kommer att arkiveras om 30 dagar.

Onsdagen den 7 mars föreläste Niklas Ekerstad, med dr och överläkare Medicinkliniken samt Ulf Cederbom, överläkare Klinisk fysiologisk avdelning om hjärtsvikt hos äldre. Åhörarna fick information om diagnostisering, behandling och olika undersökningsmetoder. Efteråt fick de möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.
NU-biblioteket presenterade aktuell litteratur i ämnet.

uiqt|wB&vqvvq5{mzvmz|H%vozmoqwv5{mvqvvq5{mzvmz|H%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE