FoU-enheten

NU-sjukvårdens FoU-enhet är belägen på NÄL, Trollhättan.
 

FoU-enhetens uppdrag är att:

- Stödja och stimulera olika personalkategorier att arbeta med forskning- och utvecklingsarbete med nära anknytning till den bedrivna verksamheten.

- Erbjuda medarbetarna i NU-sjukvården möjlighet att bedriva kvalificerad forskning genom tillgång till ändamålsenlig infrastruktur, handledning och utbildning.

Mer om FoU-enheten (presentationen öppnas som pdf)

 

 

uiqt|wBvqvvq5{mzvmz|H%vozmoqwv5{mvqvvq5{mzvmz|H%vozmoqwv5{muiqt|wB&