Om oss

Vårdpersonal i samtal med patient.

NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus, men erbjuder också vård på Brinkåsens rättspsykiatriska anläggning och ett 50-tal andra utbudspunkter i närområdet. Våra 5 500 medarbetare erbjuder specialiserad vård till invånarna i hela Västra Götalandsregionen. Våra patienter kommer i huvudsak från Fyrbodals fjorton kommuner samt Lilla Edet.

NU-sjukvårdens uppdrag

  • Att bedriva och utveckla patientsäker och effektiv vård som
    kännetecknas av hög kvalitet och tillgänglighet
  • Att bedriva den planerade vården främst på Uddevalla sjukhus, som även är ett av regionens
    produktionscentra
  • Att bedriva den akuta vården i huvudsak på NÄL
  • Att samverka med kommuner, primärvård och övrig sjukvård
  • Att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt med kompetensutveckling och kompetensförsörjning
  • Att tillvarata medarbetarnas förbättringsarbeten för ökad patientnytta


NU-sjukvårdens vision
Ett sjukhus i ständig utveckling för patientens bästa.

Kontakt:

NU-sjukvården

Ledningskansliet för NU-sjukvården

461 85 Trollhättan

Telefon: 010-435 00 00

Fax: 010-435 70 00

E-post:  
(Då e-post inte är ett säkert sätt att hantera patientinformation, bör enskilda patientärenden tas genom telefonkontakt med mottagningen eller avdelningen. Inkommande e-post diarieförs som offentlig handling.)


NU-sjukvårdens presstjänst

Telefon: 010-435 65 01, för media, vardagar kl 08.00-16.00

Mer information


Sociala medier

Klicka här för länkar till NU-sjukvårdens officiella konton

uiqt|wBv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{mv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB&