Ögonmottagningen Uddevalla sjukhus

NU-sjukvårdens ögonmottagning på Uddevalla sjukhus huserar på plan 7 och 8. Mottagningsverksamheten omfattar sammanlagt fyra korridorer, som var och en har sin egen färg, den gröna, den röda, den gula och den blå korridoren.


 

Vi har ett telefonisystem som heter TeleQ.

Telefonnumret till sköterska är 010 -43 53100 och när du ringer får du välja något av nedanstående alternativ:

  1. Medicinsk rådgivning och receptförnyelse
  2. För myndighet, hälso- och sjukvårdspersonal eller optiker

 För av- eller ombokning, förfrågan om tid eller frågor kring vårdgaranti och valfrihet ringer du till sekreterare på telefonnummer 010 - 43 53109.

Du kan också dröja kvar för att tala in ditt telefonnummer så ringer vi upp.


 

Du kan även kontakta oss via 1177  Vårdguidens e-tjänster. Här kan du logga in och av- eller omboka besökstid, be mottagningen kontakta dig, begära receptförnyelse eller beställa journalkopior. Se längst upp i högerspalten.

Här hittar du mer information om 1177 Vårdguidens e-tjänster

På plan 7 är den gröna korridoren belägen där verksamheten för bl a akutvård och patienter med grön starr är placerad. För de patienter som behöver akut vård vid till exempel ögonskada finns här joursköterska, jourläkare och bakjour. Utöver akutmottagningen, som bl a tar hand om akuta synnedsättningar eller skador, finns det också en allmän mottagning, som tar hand om andra remitterade patienter.

Största verksamheten i den gröna korridoren utgörs av behandling av glaukom (grön starr). Cirka 200 000 svenskar beräknas ha glaukom och risken att drabbas ökar kraftigt med åldern. Utan behandling leder sjukdomen så småningom till blindhet. Undersökningar görs med bl a ögontrycksmätning, synfältsundersökning och fotografering av synnerven. Glaukom behandlas genom att sänka trycket i ögat. Den vanligaste behandlingen är livslång behandling med ögondroppar. I de fallen droppar inte räcker används laser för att minska trycket. I vissa fall måste man planera för en operation för att underlätta avflöde av vätska (som orsakar ökat tryck). Ett sådant mer komplicerat ingrepp utför man dock först vid mer allvarliga former av sjukdomen.

På plan 7 finner vi också den röda korridoren. I den första delen av korridoren bedrivs allmän ögonsjukvård där synnedsättning utreds som optiker inte kunnat avhjälpa med glasögon samt undersökning av patienter som remitterats från vårdcentral. Sammanlagt kommer det varje dag in cirka 50 nya remisser från optiker och vårdcentraler.

I den mellersta delen av korridoren utreds patienter med skelning och dubbelseende. Förutom ögonläkarens medicinska bedömning så utförs de flesta undersökningarna och kontrollerna av en speciell yrkesgrupp, ortoptisterna. För att bli ortoptist krävs ett års vidareutbildning utöver specialiseringen till ögonsjuksköterska.  

Längst in i den röda korridoren hittar vi den lila delen som är barnens avdelning. Där finns leksaker, tidningar och utrymme att leka på. Barnen genomgår oftast samma undersökningar som de vuxna. Det är viktigt att upptäcka och behandla medfödda synfel tidigt. I stället för den klassiska papperstavlan testas synskärpan idag med en datorskärm där man har möjlighet att växla mellan olika testtavlor. Ofta behöver ögondroppar ges för att få tillförlitliga mätvärden för glasögon. Självklart får barnen medalj och klistermärke efter undersökningen!

På plan 7 ligger också den gula korridoren. Läs mer under Operationsenheten.

En trappa upp, på plan 8, ligger den blå korridoren. Här behandlas patienter med sjukdomar i näthinnan. De vanligaste är åldersförändringar i gula fläcken och diabetes. Båda ökar för varje år på grund av befolkningens stigande ålder. För bara några år sedan fanns ingen effektiv behandling mot våta åldersförändringar i gula fläcken. Sjukdomen innebär att det uppstår en svullnad och ibland en blödning i gula fläcken som orsakas av åldrade sjukliga kärl. Uddevalla sjukhus var bland de första sjukhusen i landet med att införa injektionsbehandling i ögat. Varje år sker 6 000 patientbesök för utredning av sjukdom i gula fläcken. Cirka 3 000 injektioner utförs årligen. I de flesta fall stoppas synförsämringen upp.

Patienter med diabetes kallas till regelbunden fotografering av näthinnan för att man ska kunna upptäcka diabetesbetingade skador tidigt. Vid diabetes påverkas näthinnans blodkärl som kan drabbas av syrebrist så småningom. Kärl brister lättare och man ser blödningar och svullnad i näthinnan. Nya men sjukliga kärl bildas och ännu större blödningar uppstår. Obehandlat kan tillståndet leda till blindhet. Laserbehandling kan förhindra ett sådant förlopp och minskar risken för framtida blödningar. Kliniken utför cirka 4 000 diabetesscreeningfoton per år och cirka 700 laserbehandlingar på diabetespatienter.

 

    Länk till Hitta rätt i NU-sjukvården


Letar du efter andra enheter på sjukhuset så kan du klicka på knappen här under för att komma till "Hitta i NU-sjukvården"

Hitta rätt på sjukhusen (länken öppnas i nytt fönster)   

Besöksinformation

Öppettider
Måndag-Fredag 07:00-16:30
Besöksadress
Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla
Målpunkt A Plan 7 och 8

Kontakta oss

Telefonnummer
010 - 4353100
Telefontid
Måndag-Fredag 07:00-15:30
E-post
Postadress
Ögonmottagning Uddevalla Sjukhus
Fjällvägen 9
45180 Uddevalla

 

Fax
010 - 435 71 84 

 

E-post

 

Då e-post inte är ett säkert sätt att hantera patientinformation, bör enskilda patientärenden tas via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom telefonkontakt med mottagningen. Inkommande e-post diarieförs som offentlig handling.

uiqt|wBv}5wowvstqvqsmvH%vozmoqwv5{mv}5wowvstqvqsmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBv}5wowvstqvqsmvH%vozmoqwv5{mv}5wowvstqvqsmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|mz5nzwrlpH%vozmoqwv5{mszq{|mz5nzwrlpH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE