Palliativ vård enligt WHO

WHOs definition 2002 

 

- Erbjuder lindring av smärta och andra besvärande symtom

- Bejakar livet och ser döendet som en normal process

- Varken påskyndar eller fördröjer döden

- Integrerar psykologiska och existentiella aspekter i vården

- Erbjuder stöd att hjälpa patienten leva ett så aktivt liv som möjligt fram  

   till döden

- Erbjuder stöd till familjen under och efter vårdtiden

- Använder teamets resurser att hjälpa patient och familj

- Är användbart även tidigt i sjukdomsförloppet tillsammans med livs- 

   uppehållande behandlingar

 

 

 

uiqt|wBrmvv%y5{rwpwtuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{rwpwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE