Psykiatriska kliniken

Välkommen till AT-tjänstgöring vid psykiatriska kliniken, NU-sjukvården

 

Placering

Din tjänstgöring är tre månader med avdelningsplacering på Uddevalla sjukhus, NÄL i Trollhättan eller Brinkåsen i Vänersborg och inkluderar två veckor inom psykiatriska öppenvården samt vid önskemål två veckor på BUP.

 

Uddevalla sjukhus

Här finns en avdelning med inriktning äldrepsykiatri (avd 70) samt sex polikliniska enheter:

 • ·         allmän-psykiatrisk öppenvårdsmottagning
 • ·         psykosmottagning
 • ·         enhet för minnesutredning
 • ·         neuropsykiatrisk utredningsenheten
 • ·         ätstörningsenheten
 • ·         ungdomsteamet

 

AT-läkare tjänstgör endast på avdelningen och allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen samt på psykosmottagningen. 

 

NÄL, Trollhättan

Här finns akutmottagningen och fyra avdelningar:

 • ·         en avdelning med inriktning missbruk- och avgiftning (avd 47)
 • ·         en allmänpsykiatrisk avdelning med inriktning affektiva syndrom ( avd 64)
 • ·         två allmänpsykiatriska avdelningar med inriktning för personer med instabil personlighetsstörning (avd 57 och 67).

 

Brinkåsen, Vänersborg

Här finns sex avdelningar:

 • ·         en avdelning för rättspsykiatrisk vård med inriktning psykos/autism (avd 91)
 • ·         en avdelning för rättspsykiatrisk vård med inriktning psykos/ADHD/missbruk (avd 92)
 • ·         en avdelning för rättspsykiatrisk vård med inriktning missbruksrelaterade psykos/ personlighetsstörning (avd 93)
 • ·         en avdelning för rättspsykiatrisk vård med inriktning kvinnor/unga vuxna (avd 94)
 • ·         två avdelningar för akuta psykoser (avd 95 och 96).

 

Öppenvårdsplacering

I huvudsak blir du placerad på allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Uddevalla, Trollhättan eller Vänersborg respektive på psykosmottagning Uddevalla eller Trollhättan. Vi har dock sammanlagt nio, geografiskt utspridda, mottagningar.

Mottagningsarbetet ska ge inblick i hur teamarbetet fungerar på en psykiatrisk mottagning. Sit- in kan göras under öppenvårds- /psykosmottagningsveckorna med en specialistläkare/ överläkare. Meddela detta till öppenvårds/psykosmottagningen er första mottagningsvecka så det kan planeras in.

 

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Detta är ett aktivt val av AT-läkaren och ska tidigt meddelas till oss om du önskar få placering där i två veckor. BUP meddelar er placeringsort och kontaktperson hos dem. De försöker i möjligaste mån erbjuda två veckors placering.

 Arbete i primärjourslinjen

Ska ge en bredare kunskap/erfarenhet om psykiatriska sjukdomar och planeras för varje AT-läkare.

 

Du börjar med en introduktionsdag tillsammans med dagjouren som är en psyk-ST-läkare.

 

 • Dagjour linje 1: Arbetstid klockan 08.00 -16.45
 • Dagjour linje 2: Arbetstid klockan 12.30 -21.00
 • Nattjour på vardagar: Arbetstid klockan 16.30 - 08.00 *
 • Nattjour på helger: Arbetstid klockan 18.00 - 08.00 
 • Dagjour på helger: Arbetstid klockan 08.00 -18.00

 

* därav obligatorisk arbetstid klockan16.30-21.00 och jourtid klockan 21.00 - 08.00.

 

Internutbildning

När en AT-grupp börjar har vi två utbildningsdagar första veckan, därefter oftast en utbildningsdag/vecka. Dessa är obligatoriska. Vi erbjuder föreläsningar som rör olika områden inom psykiatrin, oftast med interna föreläsare. Vilka föreläsningar vi erbjuder finns att läsa på vårt Informationsblad på Psykiatriska klinikens hemsida.

 

 

Tjänstgöring

I god tid innan du börjar får du ett välkomstbrev där vi kortfattat informerar om placeringen, jourtjänstgöringen och var du ska infinna dig första dagen.

Om man har önskemål om placering på en viss avdelning eller mottagning så bör detta meddelas senast tre månader innan tjänstgöringen börjar. Det gäller också om du önskar BUP-placering.

Handledare är överläkaren på den enheten du är placerad på. Om din handledare inte är tillgänglig kan du vända dig till bakjouren vid akuta situationer.

Du får tillfälle att diskutera inlärningsmål på en av utbildningsdagarna i början av din placering.

Vi beviljar maximalt 2 veckors komp- eller semesterledighet under psykiatriplaceringen med undantag för sommaren då man ska avtala om ledighet med oss. Vi beviljar ledighet för de obligatoriska externutbildningarna, meddela och lämna in ledighetsansökan till Ulrika i god tid innan placeringen.

Det är viktigt att ni håller arbetstiderna. Ni förväntas vara på plats ombytta och klara klockan 08.00. Om ni kommer senare eller behöver gå ifrån innan klockan 16.45 så måste ni meddela överläkaren, avdelningschefen och Ulrika detta.

Eventuell självstudietid avtalas med överläkaren på avdelningen.

 Vi försöker tillgodose alla önskemål och är måna om att våra AT-läkare får lärorika, givande och trevliga månader hos oss.

 Kontaktperson och schemaplanerare: Ulrika Arvidsson, tel 010-435 62 09,

mailadress This is a mailto link

 Studierektor: Cornelia Thiel, tel 010-435 62 36, mailadress This is a mailto link

}tzqsi5i5iz%vql{{wvH%vozmoqwv5{mkwzvmtqi5|pqmtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jqzoq|5%v5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq|5%v5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{mv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{m