Våldshändelse i Trollhättan: uppdaterat 26/10

MÅNDAG 26 OKTOBER:

UPPDATERING KL 8.45:

Den 15-åring som opererades för stickskador i torsdags vårdas tillsvidare på vårdavdelning på NÄL. Patientens tillstånd är stabilt, och han förbättras långsamt, som medicinskt förväntat.

Med denna uppdatering avslutar NU-sjukvården rapporteringen om denna patients hälsotillstånd.

Summary in English

24 OKTOBER

UPPDATERING KL 14:30

Summary in English

Familjen till 15-åringen som vårdas på NÄL har vid flera tillfällen kontaktats av media med frågor om pojkens tillstånd och möjligheter till intervjuer. Familjen önskar tills vidare bli lämnade i fred och ro, och ber media respektera denna önskan.

Från NU-sjukvården påminner vi om att våra sjukhus inte är allmän plats. Där råder generellt fotoförbud och det är inte tillåtet att bedriva journalistisk verksamhet i våra sjukhus utan godkännande från NU-sjukvårdens presstjänst.

Niklas Claesson, kommunikationschef i NU-sjukvården

UPPDATERING KL 13:00

Den 15-åring som opererades för stickskador i torsdags vårdas tills vidare på NÄL. Patientens tillstånd är stabilt och han är vid medvetande. 

23 OKTOBER

UPPDATERING KL 14:20

Under dagen har två journalister från nyhetsmedia, varav en med kamera, avvisats från det sjukrum och -avdelning där det barn som överlevt attacken och vårdats på intensivvårdsavdelning förts.

Sjukhus är inte allmän plats, det råder fotoförbud och det är sjukvården som avgör eventuellt tillträde. Även om den enskilde eller anhörig ger sitt medgivande så innebär inte det att det lämnats ett godkännande om besök till sjukvårdens slutna lokaler. Det som styr är patientsekretess både för den som behandlas men också för andra patienter som vårdas på samma avdelning. Medias uppgift att rapportera är inte överordnad sjukvårdens behov av att vårda och skydda den enskilde i den livsavgörande och påfrestande miljö en intensivvårdsbehandling innebär. Att det är barn inblandat påverkar inte förhållningsättet men gör det inträffade extra anmärkningsvärt.

Västra Götalandsregionen ser allvarligt på det inträffade. Vilka åtgärder detta kommer att medföra är under beredning. Frågor från media om vilket regler som gäller för besök från media ska ställas till NU-sjukvårdens presstjänst.

 

UPPDATERING KL 11:30

Den 15-åriga patient som vårdas på NÄL för stickskador har flyttats från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning för fortsatt vård. Patientens tillstånd är stabilt och kräver inte längre intensivvård.

Den 41-åriga patient som vårdats på NÄL förflyttas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för avancerad specialistvård. Patientens tillstånd är fortfarande allvarligt, men stabilt.

UPPDATERING KL. 8.30

NU-sjukvården avblåste sitt stabsläge kl. 8.30 och återgår till ordinarie verksamhet. Fortsatta stödinsatser kommer dock att fortsätta under dagen.

För patienten på 15 år som vårdas på IVA på NÄL för stickskador har läget förbättrats. Tillståndet bedöms som stabilt.

För patienten på 41 år som vårdas på IVA på NÄL för stickskador är läget oförändrat. Hans tillstånd bedöms som fortsatt allvarligt men stabilt.

Anhörigstöd

NU-sjukvårdens särskilda stödinsats till anhöriga är avslutad. De personer som är i behov av fortsatt stöd hänvisas till de centra som Trollhättans stad upprättat.  

Länk till Trollhättans kommuns information

Brief information in English

------------------------------

INFORMATION 22 OKTOBER

UPPDATERING KL. 20

Fem personer omfattades av händelsen på Kronogårdsskolan I Trollhättan i förmiddags. En man avled på plats. Fyra patienter fördes till NÄL.

En man, 21 år, har avlidit, på NÄL av skottskador. Anhöriga är underrättade.

En ungdom, en pojke på 17 år, har avlidit på NÄL av stickskador. Anhöriga är underrättade.

En ungdom, en pojke på 15, år, vårdas på IVA på NÄL för stickskador. Tillståndet bedöms som allvarligt men stabilt.

En man, 41, år, vårdas på IVA på NÄL för stickskador. Tillståndet bedöms som allvarligt men stabilt.

Presstjänsten öppnar igen i morgon klockan 8.00.

Nästa uppdatering kommer 23 oktober kl. 9.

 

UPPDATERING KL. 17:50
Efter att identifikationen av patienterna som fördes till sjukhuset fastställts har det framkommit att åldern på den patient som bedömdes vara omkring 11 år i själva verket är 17 år.

UPPDATERING KL. 17:20
För en av patienterna som vårdas på IVA är läget allvarligt och tillståndet bedöms som kritiskt.

Kl. 17 beslutade NU-sjukvården att gå ner från förstärkningsläge till stabsläge med viss förstärkning. Förstärkningen avser insatser som rör anhörigstöd, säkerhet, IVA och akuten. 

 

UPPDATERING KL. 16:40

Fyra patienter fördes till NÄL tidigare idag. Sjukhuset meddelar att två har avlidit.  De övriga två är allvarligt skadade, men läget bedöms som stabilt.  

 

UPPDATERING KL 14:45

Sjukhuset meddelar att en av patienterna som förts till NÄL har avlidit.

 

-------------------------

Upppdatering kl 14:15

För tre av patienterna bedöms läget som fortsatt kritiskt. För den fjärde patienten har läget stabiliserats och patienten är förd till IVA.   

Anhörigstöd

Anhöriga hänvisas till anhörigstöd i NU-sjukvården:

Telefonnummer 010-435...

Lokal, konferensrummen Hönan och Tuppen på NÄL.

Samarbete sker också med kommunens krisgruppupp

Länk till Trollhättans kommuns information

Inget behov av blodgivare

Till blodgivare: Blodcentralerna i  NU-sjukvården har just nu inte möjlighet att ta emot extra blodgivare, på grund av händelsen i Trollhättan. Uppgifterna i media att vi har gått ut och efterlyst blodgivare är inte korrekt.  

--------------------------------------

UPPDATERING KL 11:52

NU-sjukvården befinner sig i förstärkningsläge efter en våldshändelse på Kronogården i Trollhättan torsdag förmiddag.

Fyra skadade har förts till NÄL i Trollhättan.

Fyra svårt skadade patienter. Alla är på operation just nu. En är lärare och två elever. En 11-åring och en 15-åring. Dessa är skadade med stick.

En av de skadade är den misstänkta gärningsmannen, som opereras med skottskador.

En lärare är avliden på plats.

Anhöriga hänvisas till anhörigstöd i NU-sjukvården:

Telefonnummer 010-435 66 09 / 10/ 11 / 12 / 13 /17

Lokal, konferensrummen Hönan och Tuppen på NÄL.

Kontakt

NU-sjukvårdens presstjänst
010-435 65 01

uiqt|wB&vqsti{5ktim{{wvH%vozmoqwv5{mvqsti{5ktim{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&