NU-biblioteket finns på Facebook

För att vara tillgängliga på bästa och snabbaste sättet finns NU-biblioteket sedan några veckor tillbaka på Facebook.

Den egna Facebook-sidan är ett led i bibliotekets strävan att vara tillgängliga i olika kanaler. På Facebook kommer man att publicera nyheter i realtid om informationssökning, digitala tjänster och bibliotekets resurser.
NU-biblioteket agerar pilot under tiden som NU-sjukvården utreder och tar ställlning till om och i så fall hur sjukhuset ska finnas med på sociala medier.

Facebook-ikon 
Välkommen att följa biblioteket på: www.facebook.com/nubiblioteket

 

 

uiqt|wB&jwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{mjwlqt5rizvmzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE