Cafeteria ersätter kök och restaurang på Dalslands sjukhus efter den 1 juli 2012

Regionservice och NU-sjukvården har tecknat ett avtal om att inrätta en cafeteria på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Cafeterian kommer att ersätta nuvarande kök och restaurang. Anledningen till förändringen är att kundunderlaget är mycket begränsat och att verksamheten går med förlust. Cafeterian kommer att placeras i den nuvarande restaurangdelen och ska vara öppen helgfria vardagar 11.00–13.00.

I Västra Götalandsregionen pågår en översyn av hälso- och sjukvården, vilket kan komma att påverka behovet av restaurang och kostservice vid Dalslands sjukhus inom NU-sjukvården. Kost- och restaurangverksamheten vid Dalslands sjukhus har idag ett mycket begränsat kundunderlag, i genomsnitt har restaurangen 40 matgäster per dag vilket är allt för få för att fortsätta driva restaurangen i dess nuvarande form.

Regionservice har ansvar för restaurang och kök. I den utredning som det nya avtalet vilar på, har externa intressenter tillfrågats om att på uppdrag av Regionservice driva verksamheten för att därmed eventuellt möjliggöra en lägre kostnad. Tillfrågade har avböjt ett sådant intresse.

För att kunna erbjuda såväl mat som cafésortiment på Dalslands sjukhus även i fortsättningen, har Regionservice och NU-sjukvården gemensamt tittat på andra alternativ. Det alternativ parterna enats om är skilja produktionsköket från restaurangen och inrätta en bemannad cafeteria i restaurangen som drivs av Regionservice.

I cafeterian kommer kylda och frysta maträtter att finnas till försäljning och uppvärmning. mellan klockan 11.00-13.00. Utöver mat kommer även drycker och övrigt cafésortiment att finnas.

Som ett komplement till caféets utbud och öppettider kommer även varu- och kaffeautomater att placeras i sjukhusentrén som även möbleras med bord och stolar.

Avtalet som nu tecknats gäller från halvårsskiftet i år och tillsvidare men längst till och med 2015.

uiqt|wB&uizqi5iz}xH%vozmoqwv5{muizqi5iz}xH%vozmoqwv5{muiqt|wB)$#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&{|%ytmE