Från 25 november har NÄL en av Sveriges största akutmottagningar

25 november flyttade NU-sjukvårdens akutmottagning för ortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL i Trollhättan. 

Nu är Västra Götalandsregionens största och en av Sverigest mest moderna akutmottagningar färdigställd.

Detta är ett viktigt steg i att utveckla Uddevalla sjukhus till ett regionalt centrum för planerad specialistvård och NÄL till ett sjukhus främst för akutsjukvård.

Akuta ögonpatienter hänvisas också fortsättningsvis till ögonmottagningen på Uddevalla sjukhus.

Vad betyder detta för mig som patient?

Samlad akutmottagning på NÄL

För dig som har behov av akut sjukhusvård minskar risken att åka till "fel" sjukhus. Genom att samla resurser för akut medicin, kirurgi och ortopedi på en plats blir det enklare för dig som patient, men också enklare för sjukhuset att ha alla resurser på en plats. [KARTA - akutmottagningen NÄL]

Akuta ögonpatienter hänvisas också fortsättningsvis till ögonmottagningen på Uddevalla sjukhus [KARTA].

Innan du besöker akutmottagningen - ring 1177 för rådgivning. Vid livshotande tillstånd - ring 112.

För dig som bor i Uddevalla eller på Orust

25 november stänger Närakuten på Uddevalla sjukhus. Om du har behov av att söka vård ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. På kvällar och helger kan du vända dig till Närhälsan Dagson Jourcentral på Södergatan 11 i centrala Uddevalla [KARTA]. Öppet mån-fre 17-24, lör-sön 10-16. 

Ring 1177 för rådgivning om bästa vårdnivå och vart du ska vända dig med dina besvär. Vid livshotande tillstånd - ring 112.

Vid misstanke om frakturer

Från 25 november genomför NU-sjukvården röntgenundersökningar vid misstänkta frakturer endast vid röntgenmottagningen på NÄL.

För dig som behöver akut ögonsjukvård

Akuta ögonpatienter hänvisas också fortsättningsvis till ögonmottagningen på Uddevalla sjukhus. Öppet dygnet runt. Innan du besöker ögonmottagningen akut - ring 1177 för rådgivning

Möjligheter för Uddevalla sjukhus

Uddevalla sjukhus utvecklas till ett regionalt centrum för planerad specialistvård. Det betyder att på sikt kommer allt fler patienter från hela Västra Götalandsregionen komma till Uddevalla sjukhus för vissa typer av behandlingar och ingrepp. Uddevalla sjukhus är ett av regionens fem utpekade dagkirurgiska centra. Det finns planer på att bygga ut Uddevalla sjukhus med ett Operationscentrum.

Samlad akutmottagning på NÄL

25 november

Kontakt

1177 Vårdguiden
Råd och vägledning vid sjukdom.
Internet 1177.se
Telefon 1177

Gäller det livshotande tillstånd - ring 112.

Verksamheter i NU-sjukvården
Hitta mottagningar och avdelningar 

uiqt|wB&vqsti{5ktim{{wvH%vozmoqwv5{mvqsti{5ktim{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&