Nyheter 2018

Nyhetsarkiv 2018

För fem år sedan fick patienter med prostatacancer i Fyrbodal vänta i snitt cirka fem månader från den första misstanken till operation – nu är väntetiden nere på cirka två månader. Med det resultatet är NU-sjukvården bäst i Sverige, enligt Nationella prostatacancerregistrets senaste rapport.

Martin Beran, överläkare på NU-sjukvårdens ÖNH-klinik har utsetts till "Årets Otostor" av den nationella specialistföreningen för ÖNH-läkare. Priset går till den specialist som gjort störst insatser för underläkarkollektivet under det gångna året.

Sedan mitten av mars är 27 blivande undersköterskor från Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan på plats i verklighetens sjukhusmiljö under vårens kurs i akutsjukvård. Det är resultatet av ett nytt samarbete mellan NU-sjukvården, Uddevalla Vuxenutbildning och Kunskapsförbundet Väst.

I höst startar en ny utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård på Högskolan Väst i Trollhättan - en utbildning som NU-sjukvården har efterfrågat länge.

NU-sjukvårdens uppdrag som utbildningssjukhus växer. Allt fler blivande läkare gör sina kliniska placeringar på sjukhuset. Utvärderingar visar att läkarstudenterna får bra stöd, känner sig delaktiga och gärna vill göra AT i NU-sjukvården.

Den 13 februari startade årets omgång av kliniskt basår. 28 nyexaminerade sjuksköterskor har fått jobb på någon av NU-sjukvårdens avdelningar och ska under 2018 gå det kliniska basåret.

Just nu är ovanligt många drabbade av årets säsonginfluensa. För NU-sjukvården innebär det att även fler patienter än tidigare är smittade. För att stoppa spridningen av influensan inom sjukhuset uppmanar NU-sjukvården allmänheten att i största mån undvika att besöka anhöriga och bekanta som vårdas på sjukhuset.

Ambulanspersonal, räddningstjänst och polis som gemensamt rycker ut kan innebära skillnad mellan liv och död för den som drabbats av hjärtstopp. I NU-sjukvårdens område kan även kommunens sjuksköterskor larmas vid hjärtstopp. Det är unikt för Fyrbodal.

För den som drabbats av två eller flera frakturer efter en trafikolycka eller annat yttre våld handlar vägen tillbaka till vardagen kanske främst om vad som händer efter operationerna. NU-sjukvårdens nya mobila traumarehabteam samordnar patientens insatser från sjukhus, primärvård och kommun.

20 januari 1988 flyttade de sista patienterna från lasaretten i Vänersborg och Trollhättan till det nybyggda Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, som ligger vid kommungränsen mellan de två kommunerna. Idag är NÄL ett stort länssjukhus, med bland annat den största akutmottagningen i Västra Götalandsregionen.