Nyheter 2018

Nyhetsarkiv 2018

Björn Järbur gjorde sin första arbetsdag som sjukhusdirektör i NU-sjukvården i början av sommaren. Vi samtalar om Björns resa som chef inom olika delar av offentlig förvaltning, men får också höra hans syn på de utmaningar och möjligheter som sjukvården står inför.

- Artroskopi betyder ”att titta in i en led” – artro betyder led, och skopi betyder titta genom hålet. Det är grekiska ord, säger Ioannis Karikis, som själv kommer från Grekland.

Den 13 juni var det ”Look Good – Feel  Better”-träff på onkologi- och cytostatikamottagningen på Uddevalla sjukhus. Träffen är en inspirationskväll för cancerpatienter.

Under sommaren finns möjlighet att lära känna ett antal av NU-sjukvårdens medarbetare genom NU-sjukvårdens podd. Först ut är Lovisa Gidstedt, som blev färdig sjuksköterska från Högskolan Väst i början av juni.

När Björn Järbur ska beskriva sig själv med tre ord väljer han modig, resultatinriktad och engagerad. Det sammanfattar också hans yrkesresa: Läkaren som blev militär som blev chef inom i offentlig sektor. Nu är han på plats i NU-sjukvården, som sjukhusdirektör.

Johan Klaar, ordförande i SYLF Nordvästra Götaland (Sveriges Yngres Läkares Förening) och ST-läkare inom internmedicin och akutsjukvård i NU-sjukvården, delade ut priset för årets AT-handledare till Jenny Johansson, specialistläkare på palliativa enheten i kirurgikliniken.

Ram Alaish, ST-läkare inom internmedicin i NU-sjukvården, har tilldelats handledarpriset av Läkarförbundet Student i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvårdens mammografi upptäcker fler cancerfall tidigt, genom screening, jämfört med resten av landet. Det visar bröstcancerregistrets senaste rapport. Bakom resultatet ligger ett utvecklingsarbete för att höja kvaliteten på de bilder som tas vid en mammografiundersökning.

Sedan den 1 januari förra året är NU-sjukvården ett rökfritt sjukhusområde, men förbudet respekteras inte av alla medarbetare, besökare och patienter. – Jag är inte alls nöjd med att det fortfarande röks vid våra entréer och på andra ställen, säger Anders Kullbratt, tillförordnad sjukhusdirektör.

För fem år sedan fick patienter med prostatacancer i Fyrbodal vänta i snitt cirka fem månader från den första misstanken till operation – nu är väntetiden nere på cirka två månader. Med det resultatet är NU-sjukvården bäst i Sverige, enligt Nationella prostatacancerregistrets senaste rapport.

Martin Beran, överläkare på NU-sjukvårdens ÖNH-klinik har utsetts till "Årets Otostor" av den nationella specialistföreningen för ÖNH-läkare. Priset går till den specialist som gjort störst insatser för underläkarkollektivet under det gångna året.

Sedan mitten av mars är 27 blivande undersköterskor från Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan på plats i verklighetens sjukhusmiljö under vårens kurs i akutsjukvård. Det är resultatet av ett nytt samarbete mellan NU-sjukvården, Uddevalla Vuxenutbildning och Kunskapsförbundet Väst.

I höst startar en ny utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård på Högskolan Väst i Trollhättan - en utbildning som NU-sjukvården har efterfrågat länge.

NU-sjukvårdens uppdrag som utbildningssjukhus växer. Allt fler blivande läkare gör sina kliniska placeringar på sjukhuset. Utvärderingar visar att läkarstudenterna får bra stöd, känner sig delaktiga och gärna vill göra AT i NU-sjukvården.

Den 13 februari startade årets omgång av kliniskt basår. 28 nyexaminerade sjuksköterskor har fått jobb på någon av NU-sjukvårdens avdelningar och ska under 2018 gå det kliniska basåret.