Uddevallaläkare får sin forskning internationellt uppmärksammad

Marcus Lind, överläkare vid Uddevalla sjukhus och docent i diabetologi, har fått sin forskning uppmärksammad i den ansedda tidskriften JAMA (Journal of the Amercian Medical Association).

Klart lägre blodsockernivåer över tid – och högre välbefinnande. Det är några av resultaten från en längre studie vid Sahlgrenska akademin av kontinuerlig blodsockermätning vid diabetes typ 1.

– Det här är en av få nya behandlingar de senaste decennierna som påtagligt sänker blodsockret för personer med typ 1-diabetes, som är beroende av insulininjektioner, konstaterar Marcus Lind, docent i diabetologi vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, och överläkare i Uddevalla.

Läs mer om Marcus Linds forskning hos Sahlgrenska akademin.

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:07