Stort kliv uppåt i AT-rankingen

De senaste två åren har NU-sjukvården legat runt 50-strecket i AT-rankingen. Nu klättar sjukhuset uppåt och AT-läkarchefen Cecilia Swärd är glad och stolt.

– Vilket kliv, från plats 52 till 29! Ett stort tack till alla som arbetar för att NU-sjukvården ska vara ett utbildningssjukhus i toppskiktet, säger hon.

SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, genomför sedan 2000 en årlig ranking av landets AT-orter för att undersöka kvaliteten på AT, läkarnas allmäntjänstgöring. AT-rankingen baseras på enkätsvar från SYLF-medlemmar som gör eller nyligen avslutat AT.

Stöd på alla nivåer

I enkäten har AT-läkarna betygsatt allmäntjänstgöringen med betygsskalan 1 till 6. NU-sjukvårdens sammanlagda snittbetyg är i år 4,83, vilket är det högsta betyget sedan SYLF införde den sexgradiga skalan för åtta år sedan.  Det är också högre än årets riksgenomsnitt, som är 4,77.

Enligt Cecilia Swärd, AT-läkarchef sedan två år tillbaka, beror årets lyft främst på AT-läkarna själva:

– Våra AT-läkare, med AT-rådet i spetsen, är oerhört konstruktiva och finner egna lösningar för att förbättra utbildningen, säger hon. De har på eget bevåg gjort imponerande förbättringar inom både utbildning och arbetsmiljö.

– Vi har också två helt fantastiska övergripande studierektorer, Kristofer Wennerström och Johanna Abelsson, samt klinikstudierektorer, handledare och administrativ personal som hittar tid och tillfällen på ett helt magiskt sätt.

– Dessutom har NU-sjukvårdens ledning skapat formella forum för oss som arbetar med utbildning. Vi har stora och små planer för att bli ännu bättre i framtiden.

Läs mer: Förbättringsprojekt för AT-läkare

AT i NU-sjukvården

Allmäntjänstgöringen, AT, regleras av Socialstyrelsen och ska omfatta minst 18 månader.

Inom NU-sjukvården är AT 21 månader, bland annat erbjuds AT-läkare inom NU-sjukvården sex veckor med egen inriktning.

NU-sjukvården anställer AT-läkare vid fyra olika antagningstillfällen: februari, maj, augusti och november.

Varje år har NU-sjukvården cirka 500-600 sökanden till platserna som AT-läkare.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31