Nya single responder i Färgelanda och norra Bohuslän

Från 1 september ökar ambulansverksamheten i NU-sjukvården tillgängligheten genom fler mobila enheter, så kallade single responder, i Färgelanda och norra Bohuslän.

– NU-ambulansens uppdrag är att bedöma, hänvisa, vårda och transportera. En single responder gör allt detta, utom att just transportera, säger 

Björn Kalin, verksamhetschef för NU-sjukvårdens ambulansverksamhet.

Single responder är ett specialutrustat fordon som bemannas med ambulanssjuksköterska. Det främsta uppdraget är att inleda undersökning och behandling och att sedan överlämna patienten till anslutande ambulans, om patienten behöver föras till sjukhus.

– Vi har haft single responder i NU-sjukvårdens område sedan 2013 och resultaten är mycket positiva. Dessa mobila enheter ökar effektiviteten och minskar tiden som patienterna får vänta på att bli omhändertagna, säger Björn Kalin.

Bedömning om rätt vårdnivå

Single responder kan även på uppdrag från 1177 Vårdguiden och SOS-Alarm utföra bedömningsuppdrag för att ta reda på vilken vårdnivå som är den mest lämpliga för patienter när uppgifterna är oklara. Single responder bistår också kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård om behov uppstår.

Utökningen från 1 september gäller Färgelanda, där uppdragen är geografiskt begränsade till kommunen. I Munkedal placeras en singel responder som betjänar hela norra Bohuslän. Redan befintliga enheter i Lilla Edet och övriga delar av Dalsland fortsätter som tidigare.

Samtliga enheter är bemannade under tidig eftermiddag och kvällstid då belastningen på ambulansverksamheten är som störst.

Särskilt avtal i Strömstad

Som tidigare rapporteras bemannas dock en single responder nattetid i Strömstad/Tanum-området, på uppdrag av Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, när primärvårdsjouren i Strömstad stänger nattetid. Avtalet mellan Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och NU-sjukvården sträcker sig för närvarande till 28 februari 2017 och kan förlängas efter utvärdering.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18