Framtidens sjuksköterskor lyfte viktiga ämnen under sjuksköterskedag

Anna Johansson och Isabella Schultz presenterar sitt examensarbete.

Den 2 december hade studenterna huvudrollen när NU-sjukvården och Högskolan Väst anordnade sjuksköterskedagen. – Samarbetet med högskolan gör att vi kan lyfta och synliggöra omvårdnadsprofessionen på ett väldigt bra sätt, säger Johan Linder, studierektor i NU-sjukvården, och en av arrangörerna.

Varje år arrangeras två sjuksköterskedagar på NÄL, en i slutet av varje termin. Under dagen får avgångsstudenter i sjuksköterskeprogrammet chansen att presentera sina examensarbeten. Det ger även studenterna möjlighet att knyta kontakter med befintlig vårdpersonal på plats.

– Sjuksköterskedagen ger en unik möjlighet till kunskapsutbyte mellan de blivande sjuksköterskorna, våra verksamheter och allmänheten, säger Johan Linder, studierektor i NU-sjukvården.

Bland årets examensarbeten redovisades ämnen som exempelvis stress i sjuksköterskans vardag, att leva med barn som har cancer och unga vuxnas upplevelser av att leva med medfödda hjärtfel.

"Hälsa är väldigt individuellt"

I examensarbetena får sjuksköterskestudenterna chansen att belysa viktiga problem och fördjupa sig i ämnen de är intresserade av. Anna Johansson och Isabella Schultz har skrivit sitt examensarbete om stress i sjuksköterskors vardag.

– Det är ett minst sagt aktuellt ämne. Eftersom hälsa är väldigt individuellt är det viktigt att det lyfts fram på arbetsplatsen. Personalen behöver få verktygen för att kunna hantera stress, säger de.

Sjuksköterskestudenterna påpekar även vikten av att inte ta med sig jobbet hem.

– Vi märkte i studien att stöttning av kollegor är väldigt viktigt. Samma sak gäller professionell självkännedom. Det är viktigt att veta vad man klarar av och vad man inte klarar av, säger Anna Johansson och Isabella Schultz.

Uppskattad dag

Sjuksköterskedagen är en uppskattad dag för alla inblandade parter. Förutom för studenterna så ser många inom NU-sjukvården en stor vikt av att sjuksköterskedagen arrangeras.

– Detta är första gången jag är med, men det är väldigt intressant och roligt att kunna komma ner hit och lyssna, säger Lisa Fråstad, narkossjuksköterska på AnOpIVA.

Examensarbeten som presenterades

  • Kampen mot cancer – Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn som har cancer
  • Stress i sjuksköterskans vardag – en litteraturbaserad studie om copingstrategier
  • Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att lindra patientens oro och ångest
  • Palliativ vård av vuxna patienter ur ett sjuksköterskeperspektiv
  • Viljan att göra gott – sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering i livets slutskede
  • Sjuksköterskors uppfattningar om psykosocial arbetsmiljö – Vilka faktorer ligger till grund för bra eller dålig arbetsmiljö?
  • Unga vuxnas upplevelser av att leva med medfött hjärtfel
  • Att leva med endometrios, en sjukdom som styr livet
  • Värderingar som påverkar mötet med patienter som inte tillhör sexualitetsnormen
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:31