Vårdplaneringsenhet

För att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg samordnas vård- och omsorgsplaneringen av flera parter. På de här sidorna finns de dokument som gäller inom NU-sjukvården- rutiner, blanketter och annat - kontaktuppgifter och länkar till andra webbsidor som används i vårdplaneringen.

Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering

För patienter, oavsett ålder och diagnos, som bedöms vara i behov av fortsatta vård-, omsorgs- och/eller rehabiliteringsinsatser efter utskrivning, ska berörda enheter kallas till en samordnad vårdplanering och en vårdplan upprättas. Företrädare för hälsovård, sjukvård och omsorg inom kommun, sjukhus och primärvård planerar där tillsammans med patienten och dennes närstående för fortsatt vård efter utskrivning från sjukhus.

Vårdplaneringsenheten inom NU-sjukvården ansvarar för att stötta enheterna med vårdplanering. Grunden för hur den ska genomföras finns beskriven i den gemensamma rutinen.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefon

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla
Målpunkt A plan 9

Vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Patienthotellet
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla
Senast uppdaterad: 2016-10-03 16:50