Utbildning för chefer inom primärvårdsverksamheter

Presentation av hur Vårdhygien kan bistå linjechefer i systematiskt vårdhygieniskt arbete.

Gäller för verksamhet inom vårdcentral, rehabilitering, barnmorskemottagning samt ungdomsmottagning.

Innehåll
- Genomgång av verktyg gällande egenkontroll för god vårdhygienisk standard
- Stöd vid ny- och ombyggnation

Anmäl till er till något av nedanstående tillfälle via Regionkalendern

 

Senast uppdaterad: 2018-11-23 07:59