Utbildning för chefer inom primärvårdsverksamheter

Presentation av hur Vårdhygien kan bistå linjechefer i systematiskt vårdhygieniskt arbete.

Gäller för verksamhet inom vårdcentral, rehabilitering, barnmorskemottagning samt ungdomsmottagning.

Innehåll
- Genomgång av verktyg gällande egenkontroll för god vårdhygienisk standard
- Stöd vid ny- och ombyggnation

Anmäl till er till något av nedanstående tillfälle via Regionkalendern
Måndag 21/5 kl 13.30 - 16.00, Trollhättan
Torsdag 11/10 kl 13.30 - 16.00, Skövde
Torsdag 8/11 kl 13.30 - 16.00, Göteborg
Onsdag 21/11 kl 13.30 - 16.00, Borås