Upphandling

Lagen om offentlig upphandling, LOU, syftar till att ta till vara konkurrensen på marknaden och få ned kostnaderna. Reglerna bygger på EU-direktiv och upphandlingen baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten till de bästa villkoren.

En upphandling startar när ett behov uppstår. Det är viktigt att personerna i projektgruppen som tillsätts ska vara väl insatta i verksamhetens behov och utifrån den specifika kunskapen kunna ställa krav på varorna/tjänsterna. Personerna i projektgruppen representerar hela regionen och det är då viktigt att ta del av vad andra enheter än sin egen har för krav på varan/tjänsten. Avtalen löper på maximalt 4 år uppdelat på 1, 2 eller 3 år samt förlängning på 1 år.

För att kunna göra en utvärdering av varan/tjänsten under avtalet är det viktigt att synpunkter kommer in till kundservice. De tar upp synpunkterna med leverantören som får chansen att åtgärda eventuella problem. 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32