Undervisningsmaterial

Här finns material som kan användas i utbildningssyfte.

Dokument

NU-sjukvården

Egenkontroll för avdelningskök

E-utbildning i basala hygienrutiner

Kom igång med handhygien

Lokalvårdsutbildning för vårdpersonal

Primärvård

Aseptisk hantering

Hygienkörkort samt utbildningsfilmer (klicka på respektive länk nedan)
Önskvärt att hygienkörkortet genomförs av alla anställda, samt att respektive chef följer upp resultatet.

Verksamhet i Närhälsan (med VGR-ID)
Genomfört hygienkörkort och utbildning kan följas upp av närmaste chef
genom verktyget chefsrapport i Lärplattformen för personal med VGR-ID.

Övrig verksamhet i VG primärvård (utan VGR-ID)


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32