Städ och rengöring

I en välstädad lokal minskar mängden mikroorganismer i miljön och är tillsammans med basala hygienrutiner viktigt för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Genom att ha välstädade vårdlokaler upplevs lokalerna som rena och säkra vilket bidrar till ett allmänt positivt helhetsintryck och medverkar till en god vård- och arbetsmiljö. En fullgod städning minskar dessutom slitage på lokaler och inventarier.

Vårdpersonalen ansvarar för att städning och rengöring av patientnära ytor/utrustning i vårdnära lokaler samt slutstädning utförs. Vårdenhetschef eller motsvarande för respektive verksamhet ansvarar för att vårdpersonalen utför och har kunskap om den städning/rengöring de ansvarar för.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32