Utbrott av VRE, Vancomycinresistenta enterokocker i Kungälv

Det pågår för närvarande VRE-spridning på flera sjukhus i Sverige. I samband med smittspårning har spridning upptäckts på Kungälvs sjukhus. Med anledning av detta vill Vårdhygien påminna om VRE-rutinerna.

Smittspridning förhindras genom noggrann följsamhet till basala hygienrutiner. Dessa bakterier blir lätt kvar i vårdmiljön och kan på så sätt leda till smittspridning på en vårdenhet. Detta ställer krav på noggranna städrutiner, särskilt slutstädningen mellan patienter.

På rum där patient med VRE vårdas ska all städning, rengöring och desinfektion utföras av vårdpersonal.

Vidare gäller MRB-screening och vård enligt Vårdhygiens rutiner. Bedömning av eventuella riskfaktorer är otroligt viktigt för adekvat handläggande.

Senast uppdaterad: 2019-02-07 13:24