Utbrott av VRE, Vancomycinresistenta enterokocker

Det pågår för närvarande VRE-spridning på flera sjukhus i Sverige. Med anledning av detta vill Vårdhygien påminna om VRE-rutinerna.

Smittspridning förhindras genom noggrann följsamhet till basala hygienrutiner. Dessa bakterier blir lätt kvar i vårdmiljön och kan på så sätt leda till smittspridning på en vårdenhet. Detta ställer krav på noggranna städrutiner, särskilt slutstädningen mellan patienter.

All städning, patientnära städning och slutstädning, utförs av vårdpersonal.

Vidare gäller MRB-screening och vård enligt Vårdhygiens rutiner. Bedömning av eventuella riskfaktorer är otroligt viktigt för adekvat handläggande.

Senast uppdaterad: 2018-09-04 07:49