RS-virus

Vårdhygien får just nu många frågor angående RS-virus och smittsamhet.

RS-virus sprids med luftvägssekret vid nära kontak med infekterade personer eller genom kontakt med smittade föremål. Vårdtagare med feber och luftvägssymtom rekommenderas eget rum med stängd dörr.

Många med RS-virusinfektion kan ha lindriga symtom, men immunnedsatta personer och små barn ska särskilt skyddas för smitta eftersom de kan få en mycket allvarlig sjukdomsbild.

Basala hygienrutiner ska följas och vid arbetsmoment med risk för stänk är det viktigt att personal använder visir för att förhindra smittspridning i vården.

Läs mer: Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2018-04-25 08:24