Ny legionellarutin NU-sjukvården

Legionella - förebyggande åtgärder på vårdenheter.

Ovanstående rutin beskriver vad varje vårdenhet bör tänka på när det gäller att förebygga legionellasmitta.

Rutinen hittar ni under fliken "Luftvägsinfektioner" och NU-sjukvården.