Kvalitetssäkring vårdhygienisk standard

Kvalitetssäkring och uppföljning av vårdhygienisk standard bör ske en gång per år på enheterna inom NU-sjukvården.

Som ett led i detta har Vårdhygien tagit fram en egenkontroll.

Under rubriken Egenkontroll/kvalitetssäkring finns checklista att använda för egenkontroll - Kvalitetssäkring vårdhygienisk standard, samt lathund till densamma.