Influensa

Nu börjar influensatiden.

NU-sjukvården har uppdaterad informationssida om influensa och det finns en nyproducerad film om personalvaccination på NU-sjukvårdens startsida.