Influensa - Aktuellt

Det finns nu flera avdelningar på sjukhuset som har patienter med influensa. Många i samhället har nu Influensa B och vi kan förvänta oss fler insjuknade.

Patienter med influensa ska vårdas på eget rum med stängd dörr. Se Vårdhygiens rutiner avseende influensa.

Observera att om det finns medpatienter som varit utsatta för smitta ska de vara isolerade på rum med stängd dörr under inkubationstiden. Om medpatienten under denna tid överflyttas till annan vårdenhet måste personalen där informeras så att isoleringen fortsätter under inkubationstiden.

Att byta vårdenhet för influensasjuk eller influensainkuberad patient ska undvikas om det inte behövs av medicinska skäl för den enskilde patienten.

Senast uppdaterad: 2018-03-08 11:09