Antibiotikaresistens

Denna vecka är internationell antibiotikavecka där man lägger fokus på antibiotikaresistens som är ett stort folkhälsoproblem.

STRAMA arbetar för optimal antibiotikaanvändning. För att underlätta vid förskrivning av antibiotika finns en nationell STRAMA-app som vi rekommenderar att alla läkare använder sig av.

Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2018-03-09 11:29