Utbrott av VRE, Vancomycinresistenta enterokocker

Det pågår för närvarande VRE-spridning på flera sjukhus i Sverige. Med anledning av detta vill Vårdhygien påminna om VRE-rutinerna.

Smittspridning förhindras genom noggrann följsamhet till basala hygienrutiner. Dessa bakterier blir lätt kvar i vårdmiljön och kan på så sätt leda till smittspridning på en vårdenhet. Detta ställer krav på noggranna städrutiner, särskilt slutstädningen mellan patienter.

Vidare gäller MRB-screening och vård enligt Vårdhygiens rutiner. Bedömning av eventuella riskfaktorer är otroligt viktigt för adekvat handläggande.