Loggbok spol och disk

Nedanstående dokument ska skrivas ut och förvaras i pärm i desinfektionsrummet.

Innehållsförteckning loggbok

Kontaktpersoner

Daglig kontroll av spoldesinfektorer (stående)

Daglig kontroll av spoldesinfektorer (liggande)

Daglig kontroll av diskdesinfektorer (stående)

Daglig kontroll av diskdesinfektorer (liggande)

Protokoll förebyggande underhåll (FU)

Felanmälan - Utförda reparationer

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31