Desinfektion - hud, ytor, föremål

Desinfektion är en viktig del i vården för att få bort mikroorganismer på hud och i miljön. Detta så att mikroorganismerna inte kan orsaka smitta och smittspridning till våra patienter och omvårdnadstagare. Desinfektion innebär att hud, föremål eller ytor behandlas så att de inte längre kan sprida smitta (så kallad smittrening).

Handdesinfektion görs för att personalen som gör många moment ska vara smittfria och rena på händerna i vårdarbetet. Handdesinfektionsmedlen är återfettande och skyddar händerna från uttorkning.

Huddesinfektion görs till exempel innan punktioner och insättande av infarter. Huddesinfektionen görs för att ta bort eventuella bakterier på patientens hud så att bakterierna inte kan ta sig in i kroppen och orska infektioner. Detsamma gäller för den preoperativa huddesinfektionen som görs innan operationer för att minska riskerna för att få in oönskade mikroorganismer under operation och som kan orsaka infektion postoperativt.

Punktdesinfektion är ett centralt begrepp när det gäller vårdhygien och innebär att man direkt desinfekterar en yta som blivit förorenad av kroppsvätskor och utsöndringar.

Värmedesinfektion är förstahandsvalet för desinfektion av föremål. De föremål som inte tål värme behandlas med kemiska medel så att de blir smittfria. De medel som ska användas vid kemisk desinfektion (ytor, händer eller föremål) ska vara upphandlade och godkända för ändamålet.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32