Blodburen smitta

Blodburen smitta är smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV) och humant immunbrist virus (HIV).

Med förebyggande arbetsrutiner är risken för blodburen smitta mycket liten. Antalet anmälda fall av blodburen smitta i Sverige ligger på en internationellt sett låg nivå och en minoritet av fallen uppkommer via smittöverföring inom landet. Antalet rapporterade fall av vård- och yrkesrelaterad smitta i Sverige är mycket lågt. Mellan åren 2000 och 2012 anmäldes ett fall av hepatit B och nio fall av hepatit C med verifierad smittöverföring. Inget fall av HIV. 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32