Smärta

Remissrekommendationer

Titel Skapad
Öppenvårdsremisser till Smärtbehandlingsenheten, NU-sjukvården.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Smärtbehandlingsenheten arbetar konsultativt med åtagande att lindra symtomet ”smärta”. Smärta är en omätbar subjektiv upplevelse. Ibland är orsaken till smärtan uppenbar men andra gånger är genesen oklar och flera faktorer kan påverka smärtupplevelsen hos den enskilda patienten. Sambandet mellan smärta, somatiska sjukdomar, psykiatriska sjukdomar och psykosociala faktorer är komplext. Detta ställer vissa krav på inremitterande för att vi skall kunna ge våra patienter god vård och för att vi skall utnyttja våra resurser så effektivt som möjligt. Dessa krav kan i regel endast uppfyllas av primärvården. Vår uppfattning är att denna breda bild oftast inte innehas av andra än läkare i primärvården.
Innehållsansvarig
Per Jörneberg ( perjo17 ) (Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare/Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
12-10-2016
Giltlig t o m:
12-10-2018
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Öppenvårdsremisser till Smärtbehandlingsenheten, NU-sjukvården.pdf
Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, MMR2, enl. rehabiliteringsgarantins riktlinjer.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, MMR2, enl. rehabiliteringsgarantins riktlinjer
Innehållsansvarig
Tanja Nicopoulos ( tanni1 ) (Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik läkare/Anestesi- Operation- Intensivvårdsklinik/Område II/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
07-03-2017
Giltlig t o m:
06-03-2019
Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta, MMR2, enl. rehabiliteringsgarantins riktlinjer.pdf

Publicerad: 2016-10-03 16:49