Psykisk ohälsa

Remissrekommendationer

Titel Skapad
Ångest, ångestsyndrom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Ångest, ångestsyndrom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Ångest, ångestsyndrom.pdf
Utredning vid misstanke om demenssjukdom och kognitiv sjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Utredning vid misstanke om demenssjukdom och kognitiv sjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Utredning vid misstanke om demenssjukdom och kognitiv sjukdom.pdf
Tvångsvård.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Tvångsvård
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Tvångsvård.pdf
Somatoforma syndrom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Somatoforma syndrom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Somatoforma syndrom.pdf
Självmordsrisk, bedömningsinstrument.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Självmordsrisk, bedömningsinstrument
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Självmordsrisk, bedömningsinstrument.pdf
Psykossjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Psykossjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Psykossjukdom.pdf
Personlighetsstörning.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Personlighetsstörning
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Personlighetsstörning.pdf
Organisation inom hälso- och sjukvård.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Organisation inom hälso- och sjukvård
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
Organisation inom hälso- och sjukvård.pdf
Missbruk.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Missbruk
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Missbruk.pdf
Krisreaktion.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Krisreaktion
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Krisreaktion.pdf
Funktionellt samarbete.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Funktionellt samarbete
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Funktionellt samarbete.pdf
Depressionssjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Depressionssjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Depressionssjukdom.pdf
Demenssjukdom och kognitiv sjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Demenssjukdom och kognitiv sjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Demenssjukdom och kognitiv sjukdom.pdf
Bipolär sjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Bipolär sjukdom
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Bipolär sjukdom.pdf
Allmänt remissinnehåll psykiatri.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Allmänt remissinnehåll psykiatri
Innehållsansvarig
Per Persson ( perpe4 ) (Område III Vuxenpsykiatri gemensamt/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-06-2015
Giltlig t o m:
17-06-2017
Allmänt remissinnehåll psykiatri.pdf

Publicerad: 2016-10-03 16:49