Kvinnohälsa

Remissrekommendationer

Titel Skapad
Urininkontinens.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Urininkontinens
Innehållsansvarig
Ingegerd Olsson ( ingol ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
11-04-2017
Giltlig t o m:
11-04-2019
Urininkontinens.pdf
Prolaps.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Prolaps
Innehållsansvarig
Jens Jörgen Platz-Christensen ( jenpl1 ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
19-07-2016
Giltlig t o m:
01-08-2018
Prolaps.pdf
Infertilitet.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Infertilitet
Innehållsansvarig
Sven Åke Carlsson ( svaca ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
31-03-2017
Giltlig t o m:
31-03-2019
Infertilitet.pdf
Handläggning av gravida inom M1 Norr.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Handläggning av gravida inom M1 Norr
Innehållsansvarig
Anna-Karin Broman ( annbr25 ) (Kvinnoklinik läkare/Kvinnoklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
10-02-2017
Giltlig t o m:
10-02-2019
Handläggning av gravida inom M1 Norr.pdf

Publicerad: 2016-10-03 16:49