Infektioner

Remissrekommendationer

Titel Skapad
Tuberkulos, latent
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för latent tuberkulos
Innehållsansvarig
Katrin Olming Franc ( katol5 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-11-2015
Giltlig t o m:
25-11-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Tuberkulos, latent
Tuberkulos, aktiv
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för latent aktiv tuberkulos
Innehållsansvarig
Katrin Olming Franc ( katol5 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
25-11-2015
Giltlig t o m:
24-11-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Tuberkulos, aktiv
Primär immunbrist
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Primär immunbrist
Innehållsansvarig
Johanna Karlsson ( johka3 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
19-08-2016
Giltlig t o m:
18-08-2018
Primär immunbrist
Neuroborrelios
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Neuroborrelios
Innehållsansvarig
Els-Marie Rolén ( elshe1 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
20-01-2017
Giltlig t o m:
19-01-2019
Neuroborrelios
Hepatit C, kronisk
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för kronisk hepatit C
Innehållsansvarig
Katarina Lund ( katlu8 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
21-12-2015
Giltlig t o m:
20-12-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Hepatit C, kronisk
Hepatit B, kronisk
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för kronisk hepatit B
Innehållsansvarig
Katarina Lund ( katlu8 ) (Infektionsklinik läkare/Infektionsklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-11-2015
Giltlig t o m:
25-11-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Hepatit B, kronisk

Senast uppdaterad: 2016-10-03 16:49