Hjärt- och kärlsystemet

Remissrekommendationer

Titel Skapad
UKG
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för UKG
Innehållsansvarig
Ulf Cederbom ( ulfce1 ) (Bild- och funktionsmedicin läkare/Klinik för Bild- och funktionsmedicin/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
UKG
Omhändertagande av pacemaker ICD CRT hos avlidna
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för AK-mottagning
Innehållsansvarig
Henrik Olsson ( henol2 ) (Kardiologiklinik läkare/Kardiologiklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
12-10-2015
Giltlig t o m:
11-10-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Omhändertagande av pacemaker ICD CRT hos avlidna
Förmaksflimmer på pacemakerpatienter
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Förmaksflimmer på pacemakerpatienter
Innehållsansvarig
Henrik Olsson ( henol2 ) (Kardiologiklinik läkare/Kardiologiklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
25-09-2015
Giltlig t o m:
25-09-2017
Förmaksflimmer på pacemakerpatienter
Arbets-EKG (A-EKG)
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Arbets-EKG (A-EKG)
Innehållsansvarig
Ulf Cederbom ( ulfce1 ) (Bild- och funktionsmedicin läkare/Klinik för Bild- och funktionsmedicin/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
Arbets-EKG (A-EKG)
AK-mottagning
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för AK-mottagning
Innehållsansvarig
Anita Gustafsson ( anigu ) (AK-mottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
AK-mottagning

Senast uppdaterad: 2016-10-03 16:48