Hjärt- och kärlsystemet

Remissrekommendationer

Titel Skapad
UKG.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för UKG
Innehållsansvarig
Ulf Cederbom ( ulfce1 ) (Bild- och funktionsmedicin läkare/Klinik för Bild- och funktionsmedicin/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
UKG.pdf
Omhändertagande av pacemaker ICD CRT hos avlidna.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för AK-mottagning
Innehållsansvarig
Henrik Olsson ( henol2 ) (Kardiologiklinik läkare/Kardiologiklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
12-10-2015
Giltlig t o m:
11-10-2017
Dokumentstruktur VGR
Rutin förvaltning
Omhändertagande av pacemaker ICD CRT hos avlidna.pdf
Förmaksflimmer på pacemakerpatienter.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Förmaksflimmer på pacemakerpatienter
Innehållsansvarig
Henrik Olsson ( henol2 ) (Kardiologiklinik läkare/Kardiologiklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
25-09-2015
Giltlig t o m:
25-09-2017
Förmaksflimmer på pacemakerpatienter.pdf
Arbets-EKG (A-EKG).pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Arbets-EKG (A-EKG)
Innehållsansvarig
Ulf Cederbom ( ulfce1 ) (Bild- och funktionsmedicin läkare/Klinik för Bild- och funktionsmedicin/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
26-05-2015
Giltlig t o m:
25-05-2017
Arbets-EKG (A-EKG).pdf
AK-mottagning.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för AK-mottagning
Innehållsansvarig
Anita Gustafsson ( anigu ) (AK-mottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus/Specialistmedicinklinik/Område I/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
22-06-2015
Giltlig t o m:
21-06-2017
AK-mottagning.pdf

Publicerad: 2016-10-03 16:48