Barns och ungdomars hälsa

Remissrekommendationer

Titel Skapad
Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar under 18 år.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar under 18 år
Innehållsansvarig
Claes Arosenius ( claar1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar under 18 år.pdf
Obstipation barn över 1 år.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Obstipation barn över 1 år
Innehållsansvarig
Marie Keillar ( marke2 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Obstipation barn över 1 år.pdf
Obesitas hos barn och ungdomar.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Obesitas hos barn och ungdomar
Innehållsansvarig
Hans Fors ( hanfo1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Obesitas hos barn och ungdomar.pdf
Nattväta.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Nattväta
Innehållsansvarig
Claes Arosenius ( claar1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
08-05-2015
Giltlig t o m:
07-05-2017
Nattväta.pdf
Ledsjukdom.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Innehållsansvarig
Magdalena Åberg ( magst ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
18-08-2015
Giltlig t o m:
17-08-2017
Ledsjukdom.pdf
Endokrina remisser och tillväxtfrågor.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Endokrina remisser och tillväxtfrågor
Innehållsansvarig
Hans Fors ( hanfo1 ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Endokrina remisser och tillväxtfrågor.pdf
Astma och allergologiska sjukdomar (inklusive urtikaria) hos barn och ungdomar.pdf
Publicerat för enhet
NU-sjukvården
Beskrivning
Remissrekommendation PVNU för Astma och allergologiska sjukdomar (inklusive urtikaria) hos barn och ungdomar
Innehållsansvarig
Olaf Küssner ( olaku ) (Barn- och ungdomsklinik läkare/Barn- och ungdomsklinik/Område III/NU-sjukvården)
Giltlig fr o m
01-04-2015
Giltlig t o m:
31-03-2017
Astma och allergologiska sjukdomar (inklusive urtikaria) hos barn och ungdomar.pdf

Publicerad: 2016-10-03 16:48