Vasektomi

Remiss

PAD remiss

Utförande

Preparaten placeras i separata burkar märkta ”I höger” och ”II vänster”.

Nyp ej för hårt i vävnaden.

Fixering

4% fosfatbuffrad formaldehyd

Transport

Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00. I annat fall förvaras prov i rumstemperatur tills nästa dag.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24