Snabbsvar och svarstider

Snabbsvar begärs vid brådskande fall då snabbt svar är nödvändigt för den fortsatta behandlingen. Snabbsvar måste tydligt markeras på avsedd plats på remissen.

Telefon och faxnummer dit svaret skall skickas måste anges på remissen.

För vissa små provexcisioner (prov inkomna före kl 09.00) kan eventuellt svar lämnas samma dag. Föranmäl detta, tel: 010-435 2834. För histopatologiska prover är svarstiden beroende på om preparatet är svårbedömt. Små, välfixerade prover kan besvaras nästkommande arbetsdag. Stora, ofixerade preparat kräver längre fixerings- och prepareringstid. Vid vissa kompletterande undersökningar lämnas ofta preliminärsvar.

Svarsdatum

Ange på avsedd plats på remissen till vilket datum svar önskas. Svar kan då erhållas före kl 16.00 önskad dag.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24