Snabbsvar och svarstider

Snabbsvar begärs vid brådskande fall då snabbt svar är nödvändigt för omedelbar handläggning av patienten - ingår ej i SVF-förloppet.

Snabbsvar måste tydligt markeras på avsedd plats på remissen.

Telefon- och faxnummer dit svaret skall skickas måste anges på remissen.

 För histopatologiska prover är svarstiden beroende på preparatets karaktär.

Små, välfixerade prover kan besvaras nästkommande arbetsdag beroende på preparatets karaktär.

Stora, ofixerade preparat kräver längre fixerings- och prepareringstid. Vid vissa kompletterande undersökningar lämnas preliminärsvar.

 

Senast uppdaterad: 2018-12-05 12:38