Fixering

Allmänt gäller att preparatet ska läggas i fixeringslösning ”4% fosfatbuffrad formaldehyd” så snabbt som möjligt. Mängden fixeringslösning ska vara 20 ggr preparatets volym. Häll alltid fixeringslösning i burken innan preparatet läggs i. Formaldehyd skall nå preparatet från alla sidor.

Provet skall förvaras i rumstemperatur. Lägre temperatur fördröjer fixeringstiden.

Undantag:

  • Prov till fryssnitt
  • Receptoranalys
  • Sentinel node, bröst
  • Ovarialtumör
  • Uterus – corpuscancer

Publicerad: 2017-01-30 14:58