Cytologiskt laboratorium

På cytologi laboratoriet arbetar sex cytodiagnostiker. Cytologlaboratoriets verksamhet omfattar ljusmikroskopisk undersökning av enskilda celler från inskickade prover.

Verksamheten kan indelas i två huvudgrenar, nämligen allmäncytologiska prover till exempel punktionsprover och vätskor, vaginalcytologiska prover  -indicerade vaginalprover och gynekologiska cellprovskontroller.

Det är viktigt att provet hanteras på rätt sätt och att provtagningsanvisningarna följs.

Snabbsvar som anländer till laboratoriet omhändertas omgående. Svarstiderna varierar beroende på materialet men korta svarstider är vårt mål.

Cytodiagnostikerna granskar alla cellprover samt besvarar alla normala vaginalcytologiska prover. Diagnostiken utförs av specialistutbildade läkare med behörighet i klinisk cytologi.

Cytologiska laboratoriet följer kvalitetsrekommendationer från KVAST (Patolog- cytologföreningens kvalité- och standardiseringskommitté).


Senast uppdaterad: 2016-09-30 16:21