Patologkliniken

Patologkliniken i NU-sjukvården är en av landets äldsta patologkliniker utanför universitetsorterna med verksamhet sedan 1957. Kliniken omfattar: Histopatologiskt laboratorium, cytologiskt laboratorium, bårhus- obduktionsenhet NÄL + Uddevalla, läkarstab och sekretariat. Verksamheten omfattar preparering och ljusmikroskopisk undersökning av vävnadsprover, cellprover, kliniska obduktioner samt förvaring av avlidna i bårhus.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35