Telefonlista Transfusionsmedicin

Avdelningschef
Anne-Marie Olsson
Mail: E-postadress 
Telefon: 010-435 30 21

Kvalitetssamordnare
Cia Johansson
Mail: E-postadress 
Telefon: 010-435 27 07

IT-ansvarig och miljösamordnare
Bertil Ohlsson 
Mail: E-postadress 
Telefon: 010-435 27 09 

Verksamhetschef
Kenth Olofsson 
Mail: E-postadress 
Telefon: 010-435 27 02