Prislistor

2018 Prislistor kommer uppdateras med 2%.

2017 prislistor

Volymavtalskunder VG-Primärvård  (extern kund med avtal)

VGR Sjukhus

Övriga kunder (extern kund utan avtal)