För vårdcentraler

Packa provet rätt (Giltig version 161026) 

Anvisning om att packa transportlådan 

Centrifugering av blodprover

Underhållsschema Centrifug