P-Glukos

Analys av glukos på HemoCue 201 DM med RT kuvett.

Metodbeskrivning

P-Glukos HemoCue 201 DM RT

Kontrollistor

P-Glukos HemoCue 201 DM RT Kontrollista Normal

P-Glukos HemoCue 201 DM RT Kontrollista Hög

Låg kontroll används av Avd 23, Barnmott och BB-enheten:
P-Glukos HemoCue 201 DM RT Kontrollista Låg   

Snabbguide

HemoCue Glukos 201 DM RT

Glukosbelastning

Glukosomsättning (Glukosbelastning) oral

Protokoll till Glukosbelastning, mätresultat kP-Glukos.

Marknadsplatsen

Reagens kyvett Glukos 201 DM RT 4x25 st/fp. Produktnr: 102766664  

Kontrollösning Glukos låg (ca 2.8 mmol/L). Produktnr: 103786125

Kontrollösning Glukos medel (ca 6.7 mmol/L). Produktnr: 103786059

Kontrollösning Glukos hög (ca 11,1 mmol/L). Produktnr: 103786109  

Rengöringsspatel, Hemocue 5st/fp. Produktnr: 106073018